Gierigheid is de wortel van alle kwaad.

Veel slechte dingen worden door hebzucht en gierigheid veroorzaakt.

Onderwerpen Gierigheid

Deze website gebruikt cookies.