Het kwaad wordt bestraft.

Die een varken is moet in het schot.