Hij heeft de klem in de mond.

Hij weet niet wat te zeggen.


Trefwoorden

mond klem

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden

Deze website gebruikt cookies.