Hij heeft er de hand in gehad.

Hij heeft eraan meegeholpen.


Trefwoorden

hand

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden