Hij hield zijn mond.

Hij zei niets.


Trefwoorden

mond hield

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden

Deze website gebruikt cookies.