Hij is klein van was.

Hij is klein.


Trefwoorden

was klein

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden

Deze website gebruikt cookies.