Hij is lens.

Hij is blut.


Trefwoorden

lens

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden