Hij is zo vals als het schuim op het water.

Hij is heel erg gemeen.


Trefwoorden

water schuim vals

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden