Hij kan zijn slinger niet goed krijgen.

Hij komt niet goed op gang.


Trefwoorden

goed krijgen slinger

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden