Hij kijkt als een hond op een zieke koe.

Hij kijkt sip.


Trefwoorden

koe hond zieke

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden