Hij loopt met hoog water.

Zijn broekspijpen zijn tekort.


Trefwoorden

water hoog

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden