Hij loopt met hoog water.

Zijn broekspijpen zijn te kort.


Trefwoorden

water hoog

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden

Deze website gebruikt cookies.