Hij loopt met zijn neus in de wind.

Hij is erg trots.


Trefwoorden

neus wind

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden