Hij staat aan de hamer geslagen.

Hij is heel erg verbaasd.


Trefwoorden

staat hamer

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden

Deze website gebruikt cookies.