Hij staat in zijn hemd.

Hij staat voor schut.


Trefwoorden

staat hemd

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden

Deze website gebruikt cookies.