Hij voert er de vlag uit.

Hij gedraagt zich bazig.


Trefwoorden

vlag voert