Onder valse vlag varen.

Zich anders voordoen dan dat je bent.


Trefwoorden

onder varen vlag valse

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden