Hij weet de tijd goed uit te kopen.

Hij gebruikt zijn tijd zeer efficiënt.


Trefwoorden

goed kopen tijd

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden