Hij weet van dag noch datum.

Hij weet van niets.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden