Hij woont aan de zelfkant van het land.

Hij woont in één of andere uithoek aan de grens.


Trefwoorden

land zelfkant woont

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden