Hij ziet er twee voor een.

Hij kijkt scheel.


Trefwoorden

twee

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden