Iemand buitenspel zetten.

Iemand er niet bij betrekken.


Trefwoorden

zetten buitenspel

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden