Iemand buitenspel zetten.

Iemand er niet bij betrekken.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden