Iemand de mantel uitvegen.

Iemand zeggen waar het op staat.