Onder mantel en kleed zit er veel dat men niet weet.

Je kunt aan iemand vaak niet zien hoe hij werkelijk is.


Trefwoorden

men veel onder mantel kleed

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden