Onder de mantel van godsvrucht.

Iets slechts doen maar veinzen vroom te zijn.


Trefwoorden

onder mantel godsvrucht

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden