Iemand de mond snoeren.

Iemand beletten om te spreken.


Trefwoorden

mond snoeren

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden