Iemand de vleugels korten.

Iemand zijn macht inperken.


Trefwoorden

korten vleugels

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden