Zijn vleugels over iemand uitbreiden.

Iemand in bescherming nemen.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden