Zijn vleugels over iemand uitbreiden.

Iemand in bescherming nemen.


Trefwoorden

over vleugels uitbreiden

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden