Iemand dwars voor de boeg komen.

Iemand hinderen.


Trefwoorden

komen boeg dwars

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden