Iemand de voet dwars zetten.

Iemand ernstig hinderen.


Trefwoorden

zetten dwars voet

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden