Iemand in een lijstje zetten.

Iemand eervol behandelen.


Trefwoorden

zetten lijstje

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden