Iemand in een lijstje zetten.

Iemand eervol behandelen.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden