Iemand in het licht staan.

Iemand belemmeren in zijn loopbaan.


Trefwoorden

staan licht

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden

Deze website gebruikt cookies.