Een oude vogel is niet licht te vangen.

Slimme en ervaren mensen laten zich niet makkelijk beetnemen.


Trefwoorden

vangen licht vogel

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden