Het is kwaad oude vossen te vangen.

Oude ervaren mensen laten zich niet zo snel beetnemen.


Trefwoorden

vangen kwaad vos

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden