Een vos is niet licht met één strik te vangen.

Als je een slim persoon wilt pakken moet je van goede huize komen.


Trefwoorden

vangen licht vos strik

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden