Iemand op een zijspoor zetten.

Iemand naar een onbelangrijke positie manoeuvreren.


Trefwoorden

zetten zijspoor

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden