Iemand op zijn voorman zetten.

Iemand laten merken wie de baas is.


Trefwoorden

zetten voorman

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden