Iemand stroop om de mond smeren.

Slijmen met iemand.


Trefwoorden

mond smeren stroop

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden