Iemand te kakken zetten.

Iemand verschut zetten.


Trefwoorden

zetten kakken

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden