Iets op het getouw zetten.

Iets nieuws beginnen.


Trefwoorden

zetten getouw

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden