In het fijnste laken zit het meeste bedrog.

Iemand die zich goed voordoet is in de praktijk vaak schijnheilig.