Onder de toren wonen de meeste geuzen.

Als je een hoogwaardigheidsbekleder bent betekent dit nog niet dat je je als zodanig


Trefwoorden

onder toren wonen meeste geuzen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden