In iemands schoenen treden.

Iemands positie overnemen.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden