Het is beter de schoenen versleten als het bed.

Je kunt beter gezond zijn en moeten werken dan ziek te bed liggen.


Trefwoorden

beter bed schoenen versleten

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden