Jong geleerd [gewend] oud gedaan.

Alles wat je in je jeugd leert kan de rest van je leven van nut zijn.


Trefwoorden

gedaan oud jong geleerd gewend

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden