Loden pijpen samen delen.

Bij een meevaller heeft iedereen recht op een gelijk deel.


Trefwoorden

delen samen loden pijpen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden