Naar iemands pijpen dansen.

Alles doen wat iemand je zegt.


Trefwoorden

iemands dansen pijpen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden