Men kent de vogel niet aan zijn pluimen.

Niet iedereen is zoals hij zich voordoet.


Trefwoorden

men pluimen vogel

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden