Men zaait met handen en niet met manden.

Ieder werk moet op de juiste manier gedaan worden.


Trefwoorden

men handen manden

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden