Met een dood kalf is het gemakkelijk sollen.

Als er geen geld meer aan verdiend kan worden wordt er vaak weinig aandacht aan besteed.


Trefwoorden

dood kalf gemakkelijk sollen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden