Met een dood kalf is het gemakkelijk sollen.

Als er geen geld meer aan verdiend kan worden wordt er vaak weinig aandacht aan besteed.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden