Na veel loven en bieden.

Na lang onderhandelen.


Trefwoorden

veel bieden loven

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden